1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

1. ULUSLARARASI HARRAN MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

8-10 Mart 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Kongreye yaklaşık olarak 400 katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir.